4/13/2015

Chốn Bình An

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài đọc)


thơ dzuylynh . trình bày thiênthanh là duyên gieo nẩy hạt ưu đàm 
là nghiệp phát đảnh tâm vô lượng 
những đứa con của Phật lên non, lưng khổ hạnh đeo mang chữ vạn 
những con chiên của Chúa xuống thuyền, nặng trên vai thập giá ra khơi 
chúng ta đến từ ta bà thế giới 
chúng ta đi từ vạn cõi hồng trần 
điểm hẹn là vô ngã hư tâm 
đêm sương lạnh mặc trầm em dò tầm con chữ 
ngày nắng hanh suy tư tôi đón sóng thanh âm 
chúng ta đi đi những bước âm thầm 
tinh tấn vững trên bậc thềm Bi Trí Dũng 
giữa đất tha hương, cuối buổi thăng trầm thời mạt pháp 
mõ nứt, khánh sờn, bồ đoàn rách, hài cỏ tưa, Y Phật ướt mưa 
thời nhất Tự nhất Sư - một Cha một Chúa một Nhà thờ 
vẫn có trống bát nhã âm xoay chườm lá bối, 
vẫn còn chuông giáo đường tỉnh thức vọng ngân nga 
em đeo thánh giá vào chùa lễ Phật 
em lần chuỗi tràng nhập thất giáo đường 
áo trắng bắt mạch kê toa bổ tâm dược thang hồng liên đóa 
áo lam tĩnh tọa trước trầm nhang hương tỏa niệm di đà 
ánh từ quang sáng soi huệ trí, đóa sen hồng mẫn giác thênh thang 
nguyện hiến dâng tình yêu thương cho muôn loài tâm lạc 
nguyện cúng dường ý thành cho vạn chúng thân an 
y chánh niệm như nhiên hướng về chốn yên bình 
sẽ hết đêm đen đã trời trở lại bình minh 
sẽ ngũ sắc quang đã chan hòa thân tâm ý 
Bát Nhã thuyền rồi xa bờ bến lạc, cách cõi tục mê 
giữ tâm tịnh gõ cửa bình yên, nhà bình yên sẽ mở 
hãy thôi đừng khép hờ mê cổng ái ố sân si 
kia bờ tử sinh nào có ý nghĩa chi 
này an lạc quốc ngõ đi vào chánh đạo 
xả buông thôi, rời tạp niệm cõi huyễn giả vô thường 
thảnh thơi dưới liên đài hồi hướng khúc tâm ca... 


Half Moon Bay.California.Mar 2.2013.dzuylynh


No comments:

Post a Comment