3/26/2015

Ngày Tháng Lênh Đênh


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Cao Nguyên | nhạc & trình bày Dzuy Lynhngày tháng ấy, lênh đênh rừng Việt Bắc 
đạp gai thù ngàn vết cắt tươm da 
chim nhìn ta, ngớ ra loài thú lạ 
ngậm trái đời, nghe chát quá hương xưa

ngày tháng ấy, lênh đênh mùa biển động 
mắt chia đôi nhìn sóng cuộn gần xa 
tâm nôn mửa, trí ca lời hành khúc 
ép niềm tin giữa ngực máu òa rưng

ngày tháng ấy, lênh đênh miền đất lạ 
tiếng cười quen sao đã lạc quê hương 
chân buốt giá, lòng còn nung lửa hạ 
nửa đời ơi! vật vã cõi yêu thương

giữa ngày tháng của lênh đênh vô tận 
ta nhớ từng khát vọng mọc trên xuân 
thương ngọn lúa lên đòng bom cắt ngọn 
mùa hồi sinh ngày mọn đã dần lưng!

No comments:

Post a Comment