2/05/2015

Nghe Tình Chao Giữa Đò Trăng

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ đông hương | phổ nhạc & trình bày Dzuylynh em đi trên giòng, theo con nước lớn 
qua đường sông rộng bằng phà tri âm 
mùa này nước mặn thủy triều đêm cao 
nên em phải chống chèo nghiêng phía nào ? 
em đi trên giòng, bên bờ cỏ dại 
níu đò em lại chờ vầng trăng hôn 
hò ơi... ơi hò... 
nghe tình chao giữa hồn em 
gạ lời thầm kín ươm mầm duyên thơ 
hò ơi... hò ơi ... 
em về đổ bến yêu thương 
con đò xứ sở buồn vương tay người 
giấc chờ vừa tuổi thôi nôi 
vào đêm Thuở Ấy chạm môi riêng dành 


12.5.2012No comments:

Post a Comment