2/08/2015

Mùa Xuân Cho Em


giọt cà phê đầu tiên 
ngẩn ngơ cười một mình 
hỏi mùa xuân có đến 
sao hoa buồn lặng thinh ... 

mùa xuân phai mắt biếc 
hoa tuyết trắng bên sông 
hạt nào rơi đáy cốc 
hạt nào hoen mắt nâu ... 

hỏi mùa xuân đâu ? 
nơi đất lạ quê người 
theo cánh diều ngày thơ 
trên cánh đồng mơ ước ... 

cho mùa xuân trở lại 
em hỏi thuyền xuân đâu ? 
xin đỗ bến giang đầu 
kỷ niệm vùi sông sâu ... 

cho em vơi nỗi sầu 
cho nối lại nhịp cầu 
xuôi dòng thời gian mau 
tóc sương trở lại màu 

buồn làm chi em ! 
mùa xuân còn đang đến 
giọt cà phê rơi xuống 
giọt đời đang khai hoa ... 


phùvân _half moon bay _ khaibúttânmão.Feb.3.2011 
No comments:

Post a Comment