1/02/2015

Tháng Giêng

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Lê Phú Hải | nhạc Dzuylynh | trình bày lêphúhải.dzuylynh 
album Mai Vẫn Còn Xuân.Feb11.2013 tháng giêng chân trần ra phố 
phố ơi buồn từ bao giờ ? 
dáng ai ngày xưa nho nhỏ 
bây giờ xô dạt về đâu ! 

gió thổi giọt mưa rơi mau 
nghe như giọt buồn nước mắt 
quê hương không còn chia cắt 
sao hồn cứ mãi ngóng trông... 

gác vắng chiều nay còn không ? 
tiếng đàn rơi trong lặng lẽ 
người ơi ru đời đi nhé ! 
bao giờ cho hết thương đau ? 

ta hứa sẽ về tìm nhau 
leo lên đồi cao đàn hát 
đừng buồn chi sơn khách lạc 
miễn là mắt biếc còn đây... 

lưu lạc đã mờ chân mây 
sá gì đường xa vạn dặm 
phương nam thương người lắm lắm 
cầm bằng không biết thì thôi ! 

có chiếc lá khô mồ côi 
của ai ngày xưa còn đó 
ta để dành đây nè nhỏ 
nhớ về phương bắc xa xôi...


No comments:

Post a Comment