1/16/2015

Nếu Mai Này Vắng Anh

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


sáng tác | trìnhbày Dzuylynh 
album cánh thiên di nếu mai này vắng anh 
em chiếc lá xa cành 
lá không còn màu xanh 
giòng thơ tým mong manh 
chỉ còn là hư ảnh 
từ tim giọt thương yêu 
chỉ còn lại hoang phế 
nếu mai này vắng anh 
em có thức bên mành 
đèn khuya còn khêu bấc 
dệt lời trên án thư 
đàn tấu khúc tương như 
hòa giọng hát tương tư 
nếu mai này vắng anh 
màu thơ sẽ úa nhàu 
sẽ tựa vào nơi đâu 
đổ vào hạt mưa mau 
giá lạnh từng đêm thâu 
chẳng còn gì cho nhau 
nếu mai này vắng anh 
chẳng còn nợ chi nhau 


Dec.26.2012


No comments:

Post a Comment