11/15/2014

Ngồi Đó Chi Cho Thêm Buồn Chiến Hữu


ngồi đó chi cho thêm buồn chiến hữu
đứng lên đi, tôi cho mượn một bờ vai
đã dập nát bởi hòn tên mũi đạn
nhưng cũng còn đủ chỗ cho nhau tựa một lần

bờ vai lệch một thời gánh oằn lưng trách nhiệm
tổ quốc non sông danh dự con người
trao bó cờ lấy cớ để làm quen
và để nhỏ lệ với nhau tri ân những anh hùng liệt nữ

những trai làng từ bỏ nông trang
ôm súng đạn đi làm người hào kiệt
những sĩ tử thoắt biến thành tử sĩ
không trở về cố lý buổi phân kỳ...

anh người Lính tuổi đời non thế kỷ
anh Chiến Binh còn đương tuổi xuân thì
tôi một thời cũng đã khoác chinh y
và như thế chúng ta là bè bạn

ngồi đó chi cho thêm buồn chiến hữu
đi theo tôi trả lại cỗ quan tài
mua lá quân kỳ mai phủ kín đời trai
thay da ngựa bọc thây miền quan tái

xòe tay ra, tôi tặng tấm thẻ bài
để cạo gió nơi địa đầu biên ải 
mài làm dao giải thoát kiếp tù binh
khi thất trận cho hào hùng sĩ khí

tôi vẫn nhớ bốn lăm năm về trước
những Marines kiêu dũng của đồng minh
cùng chúng tôi tiêu diệt lũ âm binh
cũng vãi đái ra quần khi lâm trận

kẻ nói láo giờ đây lâm trọng bịnh
bởi một thời làm gã điếm đi đêm
hắn tổng thống mấy lần từng trốn lính
ngọai trưởng kia phản chiến cũng ra trò

ngồi đó chi cho thêm buồn chiến hữu
đứng lên đi giũ sạch những ưu phiền
chiến tranh làm nhân loại cuồng điên
theo tôi đi làm mấy ly phiên phiến

mấy mươi năm thân đất khách quê người
xong phận tù đã thoát lũ đười ươi
tôi vẫn nhớ ngày cuối thu ảm đạm
nghĩa trang quen lắm những bia mồ

non sáu mươi nghìn ... con số những anh hùng
đã một thời vì nước Việt lao lung
bia vinh danh muôn thuở chẳng lu mờ
tôi trân trọng tri ân và mãi nhớ

ngồi đó chi cho thêm buồn chiến hữu
lấy bản đồ ra tôi chỉ cho xem
đi hết nghĩa trang có một rặng liễu xanh
dừng lại đấy ghi danh mà giữ chỗ...

ngồi đó chi cho thêm buồn? Chiến Hữu!


Chiều Oak Hill Memorial Park - Veterans Day.Nov11.2014.Dzuylynh


No comments:

Post a Comment