11/27/2014

Hát Trên Núi

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Mường Mán | nhạc & trình bày Dzuylynh Tay đan tay chiều muộn rồi  
Nhạc trôi dưới phố nắng ngùi trên cây  
Mắt đan mắt cay nồng cay  
Sương giăng lũng thấp nhớ đầy lên vai  
Môi đan môi nụ hôn dài  
Rẩy run đôi cánh hoa mai chợt vàng  
Đồi lang thang núi lang thang  
Dắt nhau về thủa hồng hoang hai người  
Tóc đan tóc bời rối bời  
Trăng trôi qua phố mây rời rã mây  
Ngủ đi thôi, ngọn cỏ may  
Tim anh hãy tựa những ngày còn xanh  
Ngủ đi thôi con chim oanh  
Giữ ngoan tiếng hát dỗ dành mai sau  
Núi cắt rốn, đồi chôn nhau  
Đi đâu cũng nhớ quay đầu về non