11/11/2014

Góc Phố Tôi Ngồi


góc phố 
tôi ngồi 
đèn khuya giăng mắt mỏi 
góc phố tôi 
ngồi 
trân trối đếm người trôi 
ly cà phê đen 
đặc quánh 
nối con đường 
sợi tóc lanh canh khua đêm trường trống vắng 

góc phố tôi ngồi 
trời 
loã lồ phơi nắng 
vạt áo phong sương 
muối 
trắng bạc trùng dương 

tiếng hát em 
chơi vơi 
đổ 
hắt trên tường 
loang lổ bóng... 
vẫy tràn khung xương hình tượng 

góc phố... 
tôi 
ngồi đếm sương rơi lạnh giá 
vẫn đợi chờ.. 
em 
quang gánh một hàng hoa 

chẳng cánh hoa mơ 
và 
cũng chẳng hoa chờ 

pensé tím thẫm , N , hoàng hôn.. 
đà lat. 
nhớ 

hàm tiếu nhỏ 
trắng 
nụ hôn trinh khất nợ 
mãn khai 
hồng 
bờ môi 
chạm những đài thơ 

góc phố 
bâng khuâng 
... trăng thẩn thờ ngóng đợi 

chiếc ghế . 
đôi tay mòn hứng giọt mưa xanh. 


dLanchy July 21.2010


No comments:

Post a Comment