11/11/2014

Giọt Cà Phê Cho Anh

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)thơ Đỗ Hợp . phổ nhạc & trình bày dzuylynh 
album Trao Nhau Một Thuở Xuân Thì . Feb28.2012 Giọt cà phê cho anh 
Hôm xưa trời đổ lạnh 
Giọt đậm màu mây tóc 
Hay mắt huyền long lanh? 
Giọt cà phê hương em 
Mặn mà như nước mắt 
Giọt ngọt buồn thấm tim 
Dư âm tình chẳng cạn 
Giọt mặn ngọt đầu tiên 
Linh hồn anh thổn thức 
Vị buồn ngon theo anh 
Ru anh khắp mọi miền 
Giọt cà phê tha hương 
Thay em, giọt vấn vương 
Giọt ngọt thơm môi em 
Theo bước anh đến trường 
Giọt cà phê kỷ niệm 
Vị mặn anh chẳng quên 
Hương đời hay duyên mộng 
Giọt cà phê anh nhớ 
Hay là giọt môi em? 
Giọt cà phê anh nhớ 
hay là giọt mắt em? 


dohop – Nam Bán Cầu 27.2.2012


No comments:

Post a Comment