11/01/2014

Gặp nhau, Chào Vội Rồi Đi

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ lanchy . nhạc&trìnhbày dzuylynh


  
gặp nhau chào vội rồi đi 
như mây ngang núi tiếc gì trời xanh 
thu sang lá lại lià cành 
thương chi nụ biếc tiếc anh lỡ làng 

em qua một chuyến đò ngang 
quay nhìn dĩ vãng bẽ bàng sông xưa 
không duyên ướm mãi cũng thừa 
phải duyên phải nợ hẳn vừa tình nhau 

ngang cầu nhớ chạnh mùa ngâu 
sao tua chín cái tìm đâu bây giờ 
chi bằng nhặt lá đề thơ 
treo nhành diênvỹ mơ hoa vô thường 

gặp nhau chi để đoạn trường 
gặp nhau chào vội ai đường nấy đi 
nhớ nhau ghi một vần thi 
giấc trường lưu mộng thầm thì ánh sao 

sao còn mãi tận non cao 
em còn níu cánh nhạn chao lưng trời 
chơi vơi hụt hẫng nửa đời 
mai sau gặp... nhắn một lời, rồi đi! 
  
lanchy.No comments:

Post a Comment