11/07/2014

Ánh Trăng

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


sáng tác: dzuylynh | trình bày: bóngmây.dzuylynh 
album Bài Thiền Ca Cho Em  


ngước mắt trông lên trời xanh 
bầu thiên thanh hằng yên lành 
vầng trăng khi tròn vành vạnh 
có khi lại khuyết mong manh 

Vô Ưu hỏi hoa mấy cánh 
mà sao tỏa sắc hương thanh 
Vô Thường hư không mấy mảnh 
sắc không vô nhiễm trong lành 

ánh trăng an nhiên lấp lánh 
sao bảo chỉ là hư ảnh 
ngón tay hóa độ nhân sanh 
Thích Ca dẫn đạo bá tánh 

chỉ trăng quán chiếu viên thành 
Bát Nhã hồi chuông ngân khánh 
Bồ Đề tâm kiến tinh anh 
Ánh trăng khuyết tròn không cạnh 

đầy vơi vô lượng vô thanh 
vô diệt vô sanh vô ảnh 
vô niệm trăng từ tâm cảnh 
xiêu kinh mục tượng vô hành 


thảovânam.mùaancưkiếthạ.July27.2012.vôthườngdzuylynh


No comments:

Post a Comment