10/03/2014

Vô Thường

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


sáng tác & trình bày Dzuylynh
album Bài thiền ca cho emTa về soi bóng nửa vầng trăng
Tiễn bước em đi vào huyễn mộng
Thắp sáng cơn mê đời biển động
Gót hài xa khuất đẫm cơn giông

Ta về góp nhặt nửa cung tơ
Nghe giữa hư vô một tiếng đàn
Lời kinh u uẩn xưa ngàn kiếp
Mõ sầu khô khốc giọt trầm luân

Ta về réo gọi giấc chiêm bao
Bóng hạc xanh xao mỏi cánh trần
Dáng ai hư ảo xuyên mành trúc
Trắng cả chân trời mây vẫn bay...

Ru tiếng dương cầm say khói hương
Đốt mảnh tâm thư quàn vô thường
Hóa thân tiền kiếp ta hành giả?
Vô thường tâm đọng hạt huyền sương!
No comments:

Post a Comment