10/02/2014

Tiếng Đàn Đêm, Em Và Trăng

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


TIẾNG ĐÀN ĐÊM, EM VÀ TRĂNG 
thơ|nhạc|trình bày Dzuylynh
album " Như giọt buồn nhung " . Half Moon Bay Nov7.2011ánh trăng hoang dại quá . 
 biển đêm thật êm đềm 
sóng vẫn vỗ mạn thuyền . 
 bản trường ca bất diệt 
có nghe niềm da diết . 
 trỗi điệp khúc cô miên... 
biển đêm nay diệu huyền . 
 vỹ cầm buông tha thiết 
điệu trầm buồn sóng âm... 
sợi tơ mềm suố i tóc . 
réo rắt hòa thinh không . 
ngủ trên mảnh trăng ngà . 
tiếng đàn nghe xa lạ . 
vỹ cầm buồn trong đêm... 
bóng em dài cuối bãi . 
mây không còn thướt tha. 
và trong đôi mắt trăng . 
 ta hóa thành xa lạ 
tiếng đàn đêm trăn trở . 
biển xô sóng xa bờ 
trăng đêm nay buốt giá . 
như mộ phần trong ta 
trăng đêm nay buốt giá ... 
như mộ phần trong ta !  


No comments:

Post a Comment