10/22/2014

Nơi Đặt Trái Tim Mình

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài thơ)


thơ tânhìnhthức dzuylynh | thiênthanh diễn đọc Em đặt trái tim mình trên đỉnh đầu ngọn bút  
Là đỉnhThiên Ấn bút trời giáng thế, 
Ngũ Hành Sơn năm ngọn núi quê hương 
Dãy Thất Sơn linh hiển đất phương Nam 
Núi Hồng Lĩnh cõi Bắc ngày ly khai lập quốc 
Chỗ tiền nhân dựng nghiệp: ngọn Hòanh Sơn... 

Em vẽ trái tim VIỆT-NAM giang san tổ quốc 
Vẽ những địa danh linh kiệt bốn ngàn năm 
vẫn còn đó hiên ngang cùng tuế nguyệt 
Em đặt giọt máu mình trên đỉnh đầu ngọn bút 
để vẽ anh người chinh chiến sa trường 
Poncho bọc thây một thời đi giữ nước 
Hồn oan tấm thẻ bài còn rền rĩ khua vang 
và những tù nhân mục xác chốn lao lung 
những anh hùng vong thân vì xã tắc! 

Anh đặt trái tim em trên đỉnh đầu ngọn bút  
để nhắc em chẳng bao giờ quên nguồn cội Tiên Long 
Để nhớ thương quay quắt những đêm trường 
từ một chốn tha hương phiêu bạt 
Nơi cắn đôi hạt lệ tạm dung thân 
gượng nửa kiếp khách phong trần lữ thứ... 
Em vẽ trái tim em đỏ bầm giọt máu 
vẫn chưa khô thao thức mộng ngày về 
Tháng năm ơi sao mòn mỏi lê thê... 
em đặt nỗi đau lên vành khăn tang tổ quốc 
vẽ cờ bay phần phật khắp sơn khê 
Vẽ trời Nam rộn rã khúc khải hòan ca chiến thắng ! 

Em đặt ngọn bút vào giữa trái tim mình 
Vẽ trái tim mình có dễ gãy lắm không anh? 
Bởi ngọn bút làm từ than Nông Sơn, Hòn Gay, Cẩm Phả 
ở một nơi gọi cẩm tú sơn hà 
nay cũng đã rơi vào tay giặc Tàu phương Bắc 
Và trái tim anh một mắc xích xuyên tâm 
cũng đau đớn ngày đêm quặn thắt 
hận quân thù dày xéo đất quê ta 
để nhắc em luôn nhớ đến nước nhà - Nghĩa Trang Biên Hòa - chỗ hài cốt anh bị san bằng đào xới 
bởi kẻ dạ thú lòng lang trả thù hèn mạt 
Tượng Tiếc Thương cũng hóa thành tro bụi 
Sĩ tử anh hùng đành cúi mặt buông tay 

Ngọn bút chì có thể vẽ nên những giấc mộng an bình,  
Những bức tranh tuyệt mỹ về tình yêu - con người - tổ quốc 
Có thể nào xóa đi vẽ lại, như người ta di dời biên cương cột mốc không anh? 
Như người ta bán xới đồng bào dân tộc non sông 
Nơi hơi ấm tình thương không còn nữa, chỉ quẩn quanh tiếng cú rúc đêm trường 
Nơi người sống là những xác thân vô hồn gắng gượng 
cúi mặt gầm đầu vô cảm với quê hương... 
Ngọn bút chì em sẽ vẽ nên bão lửa 
đốt tàn tro vôi vữa dấu binh đao 
Cho lê dân thôi thảm thiết than gào 
ngày quân giặc vùi thân sâu huyệt mộ ! 

Ngọn bút chì vẽ nên ngàn ngọn lửa  
lửa Độc lập - Tự do - Bác ái - Công bằng 
Lửa thiêu đốt đến tột cùng chủ nghĩa ngọai lai dị dạng 
Hủy diệt đám rợ người buôn dân bán nước 
Em đặt trái tim mình trên đầu ngọn bút 
Để gạch nát vết tủi nhục ngàn năm Bắc thuộc 
để rạch xóa dấu nhớp nhơ trăm năm đô hộ giặcTây 
Bôi tẩy sáu mươi tám năm ách Cộng Sản từ nay 
giặt rửa ba mươi tám năm phiêu bạt kiếp lưu đày 
Vẽ lại tấm dư đồ thành trang tân huyền sử: 
VIỆT NAM ! VIỆT NAM : Minh Châu Trời Đông ! hảingoạithahương. Quý Tỵ 38 mùaxuânđãmất.April 27.2013. dzuylynh