10/30/2014

Mai ... Sinh Nhật Không Anh


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Sông Hương . nhạc & trình bày DzuylynhMai...
Sinh nhật không có anh
Em có về thương vầng trăng khuyết ? 
Thôi đừng nuối tiếc 
Tháng ngày rêu phủ màu xanh 
Mai... 
Sinh nhật không có anh 
Em có về qua từng góc phố ? 
Mùa thu thay áo 
Tháng ngày như những hoàng hôn 
Mai...
Sinh nhật không có anh 
Chiếc lá còn xanh màu kỉ niệm ? 
Sương chiều, mây tím 
Ai ngồi đếm ngược thời gian
Mai...
Sinh nhật không có anh 
Góc phố mình qua còn thao thức ? 
Hờn, thương, được, mất 
Bụi nhoà trên những vần thơ 
Mai... 
Sinh nhật không có anh
Tháng ngày dường như trống vắng
Mềm môi men đắng 
Chập chờn vùng ký ức rêu xanh 
Mai... 
Sinh nhật không có anh 
Mềm môi ngọt đắng
Đọng lại miền ký ức rêu xanh
Chập chờn nỗi nhớ khôn nguôi

5/tháng chạp/2012