10/18/2014

Còn đó Nỗi Đau...

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


Lâu, hôm nay em về thăm phố   
Cuối tháng tư mây đen đan kín bầu trời   
Chuyện quê hương nói hết một đời 
Vẫn còn đó, nỗi đau của người viễn xứ ...  
( thơ Tóc Nâu ) 


Lâu lắm rồi em chưa về thăm phố  
SàiGòn ơi ! Sao nỗi nhớ đục trùng khơi...  
Cuối Tháng Tư mây đen đan kín bầu trời   
Chuyện quê hương dẫu nói hết một đời   
Vẫn còn đó nỗi đau người viễn xứ  
Vẫn còn đó Nỗi Đau Người Viễn Xứ!  
Lâu lắm rồi em chưa về thăm phố  
Saigon mình trơ lại những mộ bia  
Khắc ghi sâu tội ác kẻ vô thần  
Cho thương tiếc, khổ đau, và bi hận!...  
... Và hôm nay em trở về thăm phố  
Hạt mưa buồn lâu qúa vẫn chưa khô  
Vẫn còn đó Nỗi Đau Máu Đỏ Da Vàng  
Vành tang trắng phủ quanh ngày Quốc Nạn!  
Quê Hương ơi bao giờ hết điêu tàn?  
Cho nỗi nhớ quặn đau năm tháng tha hương!   
Để đêm đêm thao thức đếm canh trường  
Chờ cho đến mai này mùa Xuân trở lại  
Chờ cho đến mai này mùa Xuân trở lại!  
Cho ngày về Cờ Vàng rực rỡ tung bay  
Tay cầm tay mừng vui nước mắt tuôn trào  
Biết bao giờ? Hay chỉ còn đọng lại nỗi đau?!?  
Biết bao giờ? Hay chỉ còn đọng lại nỗi đau?!?  
Sẽ có ngày Sàigòn trở lại không lâu  
Sẽ có ngày không còn đọng lại nỗi đau!  
Để em tôi thôi buồn thôi nhớ  
Và quê hương trở lại ngày xưa  
Phải không em? phải không em?   
Phải không! Phải không?  
   

38 mùaxuânđãmất.Half Moon Bay April 30.2013.dzuylynh