9/20/2014

Ta VềTA VỀ 

sáng tác & trình bày dzuylynh 
album Thiền Ca dzuylynh 

ta về khẽ nhẹ lay vạt mây ngà 
ta về khẽ nhẹ vớt ánh sao sa 
ta về ôm một góc núi thênh thang 
ta về theo những cánh hạc trên ngàn 
ta về say hương dưới cội mai vàng 
ta về nghe ghềnh thác réo miên man... 

trên sườn non niệm câu A Di Đà 
giấc trầm kha chợt nở cánh Liên Hoa 
cuối bờ mê thuyền Bát Nhã khơi xa 
thương trần gian Bến Giác còn ngút ngàn 
bể trầm luân sóng vỗ tràn si hận 
ánh Tuệ Đăng bừng sáng cõi vô minh... 

kinh trầm buông hồi chuông lãng đãng 
câu kệ ngân sắc sắc không không 
ta ngồi nghe cuộc đời Hư Vô 
tâm thường an nở đóa Vô Ưu... 

No comments:

Post a Comment