9/22/2014

Đồng Thiếp

Người ta nói tình yêu không phải là trái tim mà là một vòng tròn ... 
Phải không? 
Những hồng huyết cầu cũng tròn tròn nho nhỏ 
Yêu, ghét, hợp, tan, trắng, đen, ảo, thật... 
Những vòng tròn nho nhỏ cùng chảy về tim ... 
Khóc, cười, sinh, tử cũng chạy vòng quanh 
Tiếc cuộc đời sao ngắn ngủi 
Và vòng tay không đủ dài để nối những dấu chấm ban đầu cho vòng tròn trọn vẹn nghĩa yêu thương... (xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


ý thơ: thiên thanh hòa ca . phổ nhạc & trình bày: Dzuylynh 
album Biển Cạn 


em nói tình yêu không mang hình trái tim 
em gọi tình yêu là những hồng cầu 
em bảo tình yêu chính là giọt máu 
yêu, ghét, hợp, tan... 
trắng, đen, ảo, thật 
là những giọt hồng cầu rồi cũng chảy về tim... 
khóc, cười, tử, sinh... 
cũng chạy vòng quanh 
sao những kẻ yêu nhau mãi đuổi bắt trốn tìm 
ngủ nửa giấc phù sinh thức nửa cơn đồng thiếp 
em chạy loanh quanh sao chẳng thấy vòng tròn 
chỉ tiếc cuộc đời này sao ngắn ngủi ! 
chỉ tiếc vòng tay sao không đủ dài ? 
nối dấu chấm ban đầu cho trọn một vòng xoay 
nối những giọt hồng cầu cho máu chảy về tim 
nối những vòng tròn cho vẹn nghĩa yêu thương... 


May29th2012