9/22/2014

Giọt Lệ Xanh
g i ọ t  l ệ  x a n h 

lời HoàngVân.Dzuylynh . nhạc & trình bày Dzuylynh 
album Ở giữa là mùa thu 

... để mùa xuân em thôi không buồn nữa 
giọt lệ xanh hóa đá giữa thiên thanh ... 


giọt nước mắt trong căn phòng tĩnh lặng 
là giọt buồn sáng ngày đông cô liêu 
buồn tàn thu hay lệ đẫm linh hồn 
ngoảnh lại nhìn mi khô ngày cũng thế 
lá ngoài đời lá cài trong vật thể 
mưa ngoài trời hạt buồn nhỏ đơn côi 
sương trên lá hay gịot lệ tàn thu 
lá tiếc gì khi đông tiễn một mùa đi 
tiếc mà chi một khối tình si 
em ngồi đó còn đan hoài niệm 
hạt mưa xanh đẫm ướt mi buồn 
vạt áo cũ có còn xanh theo lá 
nhạt tình xanh màu tóc cũng phai nhanh 
xót thương chi thu đã qua rồi 
và mùa đông băng giá sẽ tan thôi 
để mùa xuân em thôi buồn thương nữa 
giọt lệ xanh hóa đá giữa thiên thanh... 


Oct 18.2012 dzuylynh.hoànghoalũng


No comments:

Post a Comment