9/23/2014

Dốc Tình
DỐC TÌNH
thơ Sông Hương . diễn ngâm Dzuylynh   


Chiều nay bên quán dốc tình 
Giọt cà phê nhắc thuở mình bên nhau 
Chút tình xuôi dốc Nam Giao 
Người đi còn nhớ đêm nao trăng buồn? 
  
Vô tình chi mảnh trăng suông 
Ngày em thôi biết nỗi buồn lẻ đôi 
Đắng cay cũng một khoang đời 
Buồn vui âu cũng một thời sẻ chia 
  
Mình ta với giọt cà phê 
Tình theo con dốc xuôi về phương xa 
Nhà ai sáng rực đèn hoa 
Không tin báo hỉ... biết là vì đâu? 
  
Ừ thôi... đã lỡ mùa cau 
Ừ thôi... đã nhạt miếng trầu chưa têm 
Trách hờn chỉ xót nhau thêm 
Trăng xưa đã rớt bên thềm hư vô 
  
Chút tình xuôi dốc Nam giao 
Cà phê tí tách tan vào hư không 
Ai vui má đỏ môi hồng 
Mình ta ngồi đếm giọt lòng đầy vơi 
  
Huế 1/6/2011. Sông Hương    

        

No comments:

Post a Comment