9/18/2014

Chén trà

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ trần hải nhuận | phổ nhạc & trình bày dzuylynh
album thiền ca trở về tỉnh thức | thunglũnghoànghoa | vào hạ nhâm thìn july7.2012


giũ đi một hớp bụi trần
nuốt chi cay đắng nhọc nhằn thế nhân
nhọc hơi đếm mỏi cơ trần
tâm như sương sớm trong ngần phù vân
phủi tai nghe tạo xoay vần
thâm sơn nhắp chén trà bần cùng nhau

- vôthườngdzuylynh -